دانلود کتب درسی پایه دهم با لینک مستقیم

به ادامه مطالب مراجعه نمایید:

نام کتاب:                                   لینک دانلود

۱-تفکر و سواد رسانه ای               دانلود(۷.۲۹ مگابایت)

۲- هنر                                       دانلود(۱۳.۵۳ مگابایت)

۳- کارگاه کار آفرینی و تولید        دانلود(۳.۸۳ مگابایت)

۴- دین و زندگی                         دانلود(۲۶.۸۷ مگابایت)

۵- فیزیک(رشته ریاضی)             دانلود(۱۰.۹۶ مگابایت)   فیزیک(رشته تجربی)          دانلود(۱۰.۲۵ مگابایت)

۶-  آزمایشگاه علوم تجربی           دانلود(۵ مگابایت)

۷- ریاضی                                  دانلود(۵.۰۹ مگابایت)

۸- شیمی                                   دانلود(۶.۳ مگابایت)

۹- فارسی                                  دانلود(۳.۸ مگابایت)

۱۰- جغرافیای ایران                     دانلود(۶.۱۲ مگابایت)

۱۱- هندسه(رشته ریاضی)           دانلود(۴.۷۸ مگابایت)

۱۲- انگلیسی کتاب کار                 دانلود(۲.۱۵ مگابایت)

۱۳- انگلیسی کتاب دانش آموز      دانلود(۸.۷۴ مگابایت)

۱۴- عربی                                   دانلود(۴.۵۵ مگابایت)

۱۵- نگارش                                 دانلود(۶.۰۲ مگابایت)

۱۶- آمادگی                                 دانلود(۳.۲۲ مگابایت)

۱۷- زیست شناسی                        دانلود(۵.۲۷ مگابایت)