دراین فایل ما به کتاب زبان انگلیسی می پردازیم.دراین فایل پاسخ تک تک سوال های درس سوم کتاب کار زبان رو براتون آماده کردیم.برای دانلود به ادامه مطالب مراجعه نمایید:

منتظر نظرات خوب شما هستیم.


 لینک های مرتبط:

پاسخ درس اول کتاب کار زبان دهم

پاسخ درس دوم کتاب کار زبان دهم