این یک سال را با ما باشید

توضیح تصویر

نود سوال تستی از فصل پنجم ریاضی دهم

مجموعه تست فصل پنج ریاضی

نود سوال تستی فصل پنجم ریاضی

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی معصوم جو

دانلود مجموعه کامل تست ریاضی دهم

مجموعه کامل تست ریاضی دهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی معصوم جو

سوالات درس به درس جغرافیا پایه دهم

سوالات درس به درس جغرافیا پایه دهم

مجموعه کامل سوال

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی معصوم جو

جزوه درس به درس دین و زندگی

جزوه درس به درس دین و زندگی دهم

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی معصوم جو

جزوه شیمی مبحث مولکول های قطبی و غیرقطبی

جزوه شیمی مبحث مولکول های قطبی و غیرقطبی

سجاد شیری

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
هادی معصوم جو