پاسخ به پرسش‌های درس 1 تفکر و سواد رسانه‌ای:

گفت‌وگوی کلاسی صفحه‌ی 3:

1)در آن زمان رسانه‌ها پیشرفت زیادی نداشته‌اند،به‌طوری که افراد کمی رادیو داشتند و حتی برای استفاده از آن به مجوز احتیاج داشته‌اند.

2)بسیار زیاد؛در آن زمان بیشتر تفریحات نو جوانان جنبه جنبشی داشته‌است و نوجوانان با بازی‌های حرکتی،هر بازی که بلد بودند را با همدیگر انجام میدادند و بسیار هم لذت میبردند ولی امروزه،تفریحات بیشتر به سبک کامپیوتری و یا در فضای مجازی است.

3)محبوب‌ترین رسانه‌ای که مردم بسیار از آن استفاده میکنند موبایل‌ها،تلویزیون‌ها است و 99درصد مردم از این رسانه‌‎ها در طول شبانه‌روز به طور مداوم استفاده میکنند.

4) آن‌ها نیز همین تفکر مارا که ،ما درمورد افراد هشتاد سال پیش را داریم خواهند داشت.

5) هم بله و هم خیر.زیرا این موضوع بستگی به خود آدمی دارد که اگر در استفاده از رسانه‌ها افراطی عمل کند،باعث مختل شدن زندگی‌اش می‌شود.

6) خوب؛ اینکه ارتباطات را سریع تر ساخته است. بد؛باعث شده که انسان‌ها از هم فاصله بگیرند.

فعالیت‌گروهی صفحه‌ی4:

باتوجه به اوضاع کنونی،فناوری‌های آینده بسیار پیشرفته خواهند شد؛به گونه‌ای‌که بشر فکر آن را هم نمیتواند بکند و زندگی آنقدر با فناوری آمیخته می‌شود که از هم جدایی ناپذیرند.در آینده ای نه چندان دور، از صبح که بیدار می‌شویم تا شب که می‌خوابیم، مدام با فناوری‌های پیشرفته سروکار داریم.تکنولوژی روز‌به‌روز پیشرفت می‌کند و آینده آن‌را نمی‌توان پیش‌بینی کرد.وابستگی انسان به آن خیلی زیاد می‌شود به‌طوری که اگر روزی رسانه‌ها از ما جدا شود،زندگی ما انسان ها مختل می‌شود.

 

گفت‌وگوی کلاسی صفحه 7:

1)مانیز میتوانیم درآینده به حد بالای علم برسیم و تصورات کنونی بشر را تحقق بخشیم؛و سطح وسیع‌تری را از ارتباط فراهم کنیم.

2)خیر؛در ارتباط انسانی عواطف و احساسات که از نیاز های اساسی و حیاتی انسان است و خود را که در ارتباط رسانه‌ای تحقق نمی‌یابد.

3)الف:فناوری و اشیا به انسان‌ها خدمت می‌کند و آن ها را جای نیروی انسانی برای کار را میگیرند.

ب)بله؛زیرا توانسته به سطح بیشتری از دانش دست پیداکند ولی با این ضرر که سطح عاطفی بین افراد کاهش می یابد.

4) آن ها در دوران خودشان سعی کردند که علم ودانش را توسعه ببخشند و درست اندیشیدن را گسترش بدهند.

عکس و مکث صفحه8:

از این تصاویر در می یابیم که در زمان قدیم کودکان بیشتر باهم در ارتباط بوده‌اند وبا هم بازی میکردند و اینکه تفریحاتشان بیشتر جنبه جنبشی و حرکتی داشته و سالم‌تر از تفریحات امروزی بوده است.ولی امروزه ارتباط کودکان با یکدیگر کم شده‌است؛و آن ها بیشتر در فضای مجازی فرو رفته‌اند و تفریحاتشان دیگر تحرکی نیست.

فعالیت در خانه صفحه 8 و 9:

مزایا

چالش

1-کاهش هدر دادن زمان در انجام فعالیت‌ها

1-پایین‌آمدن زمان سن بلوغ

2-دسترسی سریعتر به مطالب دلخواه ومورد نیاز

2-کاهش ارتباطات جمعی

3-امکان ارتباط سریع و راحت به نقاط مختلف

3-کاهش اجتماعی شدن نوجوانان

4-افزایش یادگیری

4-تغییر هویت افراد در فضای مجازی و رسانه‌ای

5-رساندن پیام به طور سریع و بدون تحریف

5-تک بعدی شدن افراد