فیلم های کتاب تفکر و سواد رسانه ای -پایه دهم متوسطه:

توجه :  فایلها به صورت فشرده می باشد ،لطفا پس از دریافت آنها را از این حالت خارج نموده و مشاهده نمایید

فیلم درس بیست و دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (اعتیاد رسانه ای 4 ) ( 02 بهمن1395)

2.38MB
فیلم درس بیست و دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (اعتیاد رسانه ای 3 ) ( 02 بهمن1395)

4.12MB
فیلم درس بیست و دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (اعتیاد رسانه ای 2 ) ( 02 بهمن1395)

1.51MB
فیلم درس بیست و دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (اعتیاد رسانه ای 1 ) ( 02 بهمن1395)

6.49MB
فیلم درس نوزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (شبکه های اجتماعی ) ( 20 دی 1395)

7.94MB
فیلم درس نوزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (توییتر ) ( 20 دی 1395)

11.89MB
فیلم درس نوزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تلفن همراه و زندگی امروز ) ( 20 دی 1395)

2.82MB
فیلم درس هیجدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تنهایی رسانه‌ای ) ( 20 دی 1395)

18.08MB
فیلم درس هفدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تریلر Pes2017 ) ( 20 دی 1395)

31.58MB
فیلم درس هفدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (بازی کن فینالیست ) ( 20 دی 1395)

1.92MB
فیلم درس پانزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تجمل گرایی ) ( 20 دی 1395) 26.7MB
فیلم درس پانزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( مد ) ( 20 دی 1395)

4.38MB
فیلم درس چهاردهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تکنیک نقاشی) ( 21 آذر 1395)

110MB
فیلم درس سیزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (مسافر) ( 21 آذر 1395) 4.93MB
فیلم درس سیزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (مخاطب منفعل) ( 21 آذر 1395) 34.4MB
فیلم درس سیزدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (سندان) ( 21 آذر 1395) 3.19MB
فیلم درس دوازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (شناسایی مخاطب) ( 21 آذر 1395) 8.62MB
فیلم درس دوازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تفاوت مخاطبان) ( 21 آذر 1395) 18.2MB
فیلم درس دوازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( 10 گل برتر) ( 21 آذر 1395) 92.6MB
فیلم درس دوازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( 10 کمپین برتر تبلیغاتی) ( 21 آذر 1395) 58.3MB
فیلم درس یازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( روزنامه ها ) ( 21 آذر 1395) 28MB
فیلم درس یازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (خبر 2 ) ( 21 آذر 1395) 300MB
فیلم درس یازدهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (خبر 1 ) ( 21 آذر 1395) 314MB
فیلم درس دهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (دیرین دیرین- بازی مناسب رایانه ای) ( 21 آذر 1395) 1MB
فیلم درس دهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (توصیه به کتابخوانی) ( 21 آذر 1395) 18.4MB
فیلم درس نهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (مستر بین) ( 21 آذر 1395) 131MB
فیلم درس نهم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (پاندای کونگ فوکار)( 21 آذر 1395) 105MB
فیلم درس هفتم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (فوتبالی) 14.1MB
فیلم درس هفتم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (تبلیغ نان) 3.79MB
فیلم درس هفتم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (بستنی میهن)  2.54MB
فیلم درس هفتم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (آدیداس)  2.01MB
فیلم درس پنجم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه (زود قضاوت نکن)  
11.65MB
فیلم درس پنجم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(معرفی ایران) 18.41MB
فیلم درس چهارم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه ( رویای روزانه)  11.56MB
 فیلم درس سوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(سواد رسانه ای در یک دقیقه) 21.86MB
 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(شغل دروغین) 10.86MB
 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(در بشقاب تو) 16.71MB
 فیلم درس دوم کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(پیش به سوی عصر رسانه) 13.03MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(آینده تلفن همراه)  7.16MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(خویش انداز"سلفی"آینده)  12.22MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(رسانه چیست؟)  7.42MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(روز شیشه ای - فناورانه)  38.5MB
فیلم درس اول کتاب تفکر و سوادرسانه ای دهم متوسطه(فناوری سامسونگ)  18.7MB


همچنین می توانید از لینک های زیر دیدن فرمایید:

دانلود پکیج کامل انشا