موازنه از مهم ترین و پایه ای ترین مباحث شیمی می باشد.نقش موازنه در شیمی همانند نقش جمع و تفریق در ریاضی هست.بنابراین اگر این مبحث را مسلط نباشید، هرگز در شیمی موفق نخواهید شد.

استوکیومتری از مباحثی است که هر ساله در کنکور مورد پرسش قرار می گیرد. و عموما تعداد سوال هایی که از این مبحث مطرح می شوند، از بقیه مباحث بیشتر است.همین باعث افزایش اهمیت یادگیری این مبحث شده است. دقت داشته باشید که پیش نیاز این مبحث موازنه است.

هر دو مبحث در شیمی سال دهم امده اند.

در این جزوه ابتدا به مبحث موازنه پرداخته شده است.سپس به طرح بیش از صد تست از این مبحث پرداخته است.در ادامه پاسخنامه ی تشریحی ای کامل برای تست ها آماده کرده است.در میان بخش پاسخ تشریحی، کادر هایی تعبیه شده است که به آموزش کامل مباحث استوکیومتری و موازنه می پردازد.

مشخصات:

حجم: ۲۹ مگابایت

تعداد صفحات:۵۲

فرمت:zip

دانلود