زیست شناسی

۱- مدرسه سرای دانش حافظ+ پاسخ

۲- مدرسه سرای دانش رسالت+ پاسخ

۳- مدرسه سرای دانش سعادت آباد+ پاسخ

۴- مدزسه سرای دانش سید خندان+ پاسخ

۵- مدرسه سرای دانش فلسطین+ پاسخ


شیمی

فیزیک

ریاضی

ادبیات

۱- مدرسه دزفول خرداد 96

۲- مدرسه البرز خرداد 96

۳- مدرسه سرای دانش منطقه 6 تهران خرداد 96+ پاسخ

۴- مدرسه سرای دانش سعادت آباد خرداد96+ پاسخ

۵- مدرسه منطقه سه تهران خرداد 96+ پاسخ


نگارش

دین و زندگی 

عربی

زبان انگلیسی

جغرافیای ایران

تفکر و سواد رسانه ای

آمادگی دفاعی