در این پست برنامه آزمون های تابستان قلمچی را برای دانش اموزان دهم تجربی آماده کردیم.همچنین در ادامه می توانید به  آرشیو کامل آزمون های قبلی قلمچی در این پایه دسترسی  داشته باشید.لطفا به ادامه مطالب مراجعه نمایید: