اسامی دروس امتحانات نهایی پایه های دهم و یازدهم سال تحصیلی03-1402 اعلام شد.

اسامی دروس امتحانات نهایی پایه دهم و یازدهم

 بنا به اعلام مدیر کل آموزش متوسطه دوم، در سال تحصیلی 03-1402 امتحانات نهایی در هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم برای ایجاد سابقه تحصیلی برگزار خواهد شد.

 این تصمیم در ادامه مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته شد. طبق این مصوبه سهم سوابق تحصیلی برای ورود به دانشگاه ها در سال 1405 باید به 60 درصد برسد. البته توجه داشته باشید این سهم باید از هر سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم باشد.

 در ادامه عباس سلطانیان گفت: تعداد دروس امتحان نهایی در پایه دهم رشته های تجربی و ریاضی فیزیک 9 عنوان و در رشته علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی هم 11 عنوان می باشد. وی همچنین اعلام کرد که دروس امتحان نهایی در پایه یازدهم رشته های علوم تجربی و ریاضی و فیزیک 11 عنوان و رشته های ادبیات و علوم انسانی و همچنین علوم و معارف اسلامی 12 عنوان می باشد.

  شما در ادامه می توانید لیست کامل دروس امتحانات نهایی پایه های دهم و یازدهم  را دانلود نمایید.