دانلود جزوه آموزش مثلثات

        مبحثی که در این مطلب به آن پرداختیم مثلثات می باشد. جزوه ای که در پایین دانلود می نمایید مبحث مثلثات شامل موضوع های (“واحدهای اندازه گیری زاویه” ، “نسبت های مثلثاتی” و “روابط بین نسبت های مثلثاتی” ، “نمودار توابع مثلثاتی” ، نسبت های مثلثاتی مجموع و تفاضل دو زاویه” ، “نسبت های مثلثاتی دو برابر کمان” ، “تبدیل مجموع و تفاضل نسبت های مثلثاتی به حاصل ضرب و برعکس” ، “معادلات مثلثاتی” و …) را به طور کامل همراه با مثال توضیح می دهد. در ادامه این جزوه شما بانک کاملی از سوالات مثلثات (تعداد 600 سوال) را می توانید حل کنید.