جزوه آموزش گرامر پایه های هفتم تا یازدهم در 35 صفحه توسط دکتر شهاب اناری تنظیم شده است که در ان گرامر های پایه های مذکور را همراه با مثال و تمرین های حل شده تدریس می کند. 

مهم ترین نکته در مطالعه درس زبان انگلیسی پس از مطالعه لغات، گرامر می باشد. گرامر در نظام جدید به طور کلی خلاصه شده است و در یک جزوه ی کوچک پنج یا شش صفحه ای قابل ارائه است. اما همانطور که شما دوستان می دانید باید برای پاسخگویی به سوالات آزمون ها و به ویژه کنکور به تسلط کامل بر همه مفاهیم نیاز است. این جزوه به طور کامل به گرامر های پایه هفتم تا یازدهم پرداخته است.