برای دسترسی راحت داوطلبین عزیز سوالات کنکور 1397 داخل و خارج از کشور را در همه رشته ها قرار دادیم.

کلید اولیه سوالات آزمون سراسری سال 1397 داخل کشور٬ از ساعت 21 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 و کلید اولیه سوالات خارج از کشور٬ روز چهارشنبه بعدازظهر مورخ 1397/04/13 از طریق همین سایت قابل دریافت است.

توجه: همه ی سوالات و کلید های اولیه توسط سایت سکوی یازدهم آپلود شده اند و به راحتی قابل دانلود می باشند.

ترتیب قرار دادن سوالات به شرح زیر می باشد:


۱- سؤالات گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی (ساعت 14:30 روز پنج‌شنبه مورخ 97/04/07)

     ۱- دفترچه عمومی

     ۲- دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیرانگلیسی

     ۳- دفترچه اختصاصی


۲- سؤالات گروه آزمایشی علوم انسانی (ساعت 14:30 روز پنج‌شنبه مورخ 97/04/07)

     ۱- دفترچه عمومی

     ۲- دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیرانگلیسی

     ۳- دفترچه اختصاصی

     ۴- دفترچه اصول و عقاید فقه


۳- سؤالات گروه آزمایشی هنر (ساعت 21:30 روز پنج‌شنبه مورخ 97/04/07)

     ۱- دفترچه عمومی

     ۲- دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیر انگلیسی

     ۳- دفترچه اختصاصی


۴- سؤالات گروه آزمایشی علوم تجربی (ساعت 14:30 روز جمعه مورخ 97/04/08)

     ۱- دفترچه عمومی

     ۲- دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیرانگلیسی

     ۳- دفترچه اختصاصی

     ۴- دفترچه بهیاری


۵- سؤالات گروه آزمایشی زبانهای خارجی (ساعت 20:30 روز جمعه مورخ 97/04/08)

     ۱- دفترچه عمومی

     ۲- دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیرانگلیسی

     ۳- دفترچه اختصاصی زبان انگلیسی

     ۴- دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه


۶- سؤالات خارج از کشور (ساعت 16:00 روز یکشنبه 97/04/10)

     ۱- دفترچه عمومی کلیه رشته ها

     ۲- دفترچه اختصاصی رشته علوم انسانی

     ۳- دفترچه اختصاصی رشته علوم تجربی

     ۴- دفترچه اختصاصی رشته علوم ریاضی

     ۵- دفنرچه اختصاصی رشته هنر

     ۶- دفترچه اختصاصی رشته زبان انگلیسی

     ۷- دفترچه فرهنگ و معارف اقلیت های دینی و زبان های خارجی غیرانگلیسی

     ۸- دفترچه اصول عقاید و فقه (رشته علوم انسانی)

     ۹- دفترچه بهیاری(رشته علوم تجربی)

     ۱۰- دفترچه اختصاصی زبان آلمانی و فرانسه