ایام امتحانات نزدیک است و موقع آن رسیده است تا داشته های خود را به نمایش بگذاریم. در این پست مجموعه سوالات دی ماه 1395 مدارس معتبر را برای شما جمع آوری کردیم. شما می توانید در ادامه مطالب نمونه سوالات را دانلود نمایید.

عکس


برای ورود به صفحه ی دانلود اینجا کلیک کنید.

 راهنمای دانلود

برای بزرگ تر شدن تصویر و واضح تر شدن آن ٬ روی تصویر کلیک کنید

رلاتلات